Verkooprecht op de gezinswoning wordt verlaagd naar 7%

Verkooprecht op de gezinswoning wordt verlaagd naar 7%

Vanaf 01 juni 2018 kan een verlaagd verkooprecht van 7% genoten worden voor de aankoop van de gezinswoning, mits voldaan wordt aan enkele voorwaarden. Met hun standpunt nr. 18044 bracht Vlabel duidelijkheid omtrent deze voorwaarden.

verkooprecht gezinswoning verlaagd

De koper moet een natuurlijk persoon zijn. Bij een aankoop van de geheelheid in volle eigendom door een natuurlijk persoon samen met een vennootschap, kan de koper-natuurlijk persoon ook aanspraak maken op het tarief van 7%.

  • Het moet gaan om een zuivere aankoop. Een ruil, kapitaalvermindering in natura en dergelijke kunnen niet genieten van het verlaagd verkooprecht.
  • De gezinswoning moet voor de geheelheid in volle eigendom aangekocht worden. Ook de gesplitste aankoop (vruchtgebruik-blote eigendom) kan het verkooprecht van 7% genieten.
  • Het moet gaan om de aankoop van een woning, al dan niet samen met aanhorigheden. Indien het gaat om een aankoop van een gebouwd onroerend goed dat nog niet tot bewoning is bestemd, maar door de koper bestemd wordt om tot een woning te worden omgebouwd, zal men niet kunnen genieten van het verlaagd tarief.
  • De kopers mogen op datum van de authentieke akte niet voor de geheelheid volle eigenaar zijn van een andere woning of bouwgrond. Wie al een eigen gezinswoning bezit en een nieuwe gezinswoning aankoopt, kan het verlaagd tarief van 7% genieten op voorwaarde dat de huidige gezinswoning binnen een termijn van 1 jaar wordt verkocht en er dus nog slechts 1 woning in eigendom blijft waar men de hoofdverblijfplaats zal vestigen.
  • De kopers verbinden zich ertoe zich in te schrijven in het bevolkingsregister op het adres van de aangekochte woning binnen twee jaar na de datum van de authentieke aankoopakte.

Kristof Fiers, estate planner

Gepubliceerd door Jean-Marie Bostyn

Related posts