Het belang van notariële expertise bij het opstellen van je testament

Het belang van notariële expertise bij het opstellen van je testament

zelf testament opstellen of door een notaris

Als het gaat om het opstellen van een testament, staan velen voor de vraag: zelf doen of een notaris inschakelen?

Recentelijk werd beweerd dat je tot 300 à 500 euro kunt besparen door zelf je testament op te stellen, maar is dat wel zo verstandig? Bij Omega Financial Advice kijken we kritisch naar deze kwestie en benadrukken we het belang van notariële expertise.

De discussie werd aangewakkerd door een radiospot van Notaris.be, waarin wordt gewaarschuwd voor mogelijke conflicten en juridische complicaties bij het zelf opstellen van een testament. Test Aankoop weerlegt deze waarschuwingen en beweert dat met wat zelfstudie en inleeswerk een eigenhandig geschreven testament prima haalbaar is.

Bij Omega Financial Advice erkennen we dat in eenvoudige situaties zelf een testament opstellen mogelijk is. Toch benadrukken we het belang van notariële betrokkenheid, vooral in complexere scenario’s waar vermogen over meerdere erfgenamen verdeeld moet worden of specifieke voorwaarden gelden.

Waarom zou je dan kiezen voor een notaris?

Tijdens een gesprek zal de notaris niet alleen juridisch advies geven, maar ook duidelijkheid verschaffen over wat wel en niet wettelijk mogelijk is. Hierbij wordt specifiek rekening gehouden met jouw wensen. Bovendien kan een notaris waardevolle tips verstrekken om erfbelasting te verminderen en potentiële conflicten tussen erfgenamen te voorkomen.

Het idee dat je met een beetje inleeswerk zelf een juridisch solide testament kunt opstellen, wordt door Omega Financial Advice als te simplistisch beschouwd. Terwijl het in sommige gevallen mogelijk is, wegen de voordelen van notariële expertise vaak op tegen de relatief lage kosten van het opstellen van een notarieel testament.

In plaats van te focussen op besparingen op korte termijn, is het raadzaam om te investeren in de juridische zekerheid en gemoedsrust die een notaris kan bieden. Zo minimaliseer je niet alleen het risico op geschillen na overlijden, maar zorg je er ook voor dat jouw wensen op een correcte en waterdichte manier worden vastgelegd.

Bij Omega Financial Advice moedigen we aan om verder te kijken dan de initiële kosten en te investeren in een notaris voor een testament dat écht voldoet aan jouw specifieke behoeften en omstandigheden. Het opstellen van een testament is immers geen detail dat lichtvaardig moet worden opgevat, maar een belangrijke stap in het veiligstellen van jouw nalatenschap.

Kaat Gunst, vermogensplanner bij Omega Financial Advice

Related posts