VAA op de gezinswoning: fiscus neemt standpunt in !

VAA op de gezinswoning: fiscus neemt standpunt in !

Recente arresten geven aan dat het onderscheid in de berekening van het belastbaar voordeel, naargelang dat voordeel wordt toegekend door een natuurlijk persoon of een rechtspersoon, ongrondwettelijk is.

VAA gezinswoning

Het voordeel alle aard op de gezinswoning wordt forfaitair geraamd op basis van de formule ‘geïndexeerd KI*100/60’. Indien het onroerend goed ter beschikking gesteld wordt door een rechtspersoon, wordt de formule vermenigvuldigd met een factor 1,25 (KI≤745 EUR) of 3,8 (KI>745 EUR).

In afwachting van een wetswijziging heeft de fiscus beslist om voormelde rechtspraak te volgen. In het geval dat een rechtspersoon een woning ter beschikking stelt aan een werknemer of een bedrijfsleider zal het belastbaar voordeel bijgevolg worden geraamd op 100/60 van het geïndexeerd kadastraal inkomen van die woning (verhoogd met 2/3 wanneer het een gemeubileerde woning is).

Ook voor wat betreft de behandeling van bezwaarschriften, zal de fiscus akkoord gaan met deze berekeningswijze. Bezwaarschriften dienen worden ingediend binnen de 6 maanden (te rekenen van de derde werkdag) volgend op de datum van de verzending van het aanslagbiljet.

Gepubliceerd door Jean-Marie Bostyn

Related posts