UBO-register uitgesteld tot 30 september 2019

UBO-register uitgesteld tot 30 september 2019

De nieuwsgierigheid van de Belgische wetgever kent sinds een aantal jaren zijn gelijke niet. Zo is via de Database Tweede Pijler een gedetailleerd overzicht ter beschikking van alle groepsverzekeringsovereenkomsten, individuele pensioentoezeggingen of polissen vrij aanvullend pensioen die u geniet. Zo kan de wetgever in MyMinfin ook een bloemlezing terug vinden van alle vastgoed, in welke hoedanigheid ook – vruchtgebruiker, naakte eigendom – waaraan uw naam gekoppeld is. En nu is er ook het UBO-register.

UBO register

Ondernemingen – bvba, nv, … maar ook maatschappen – vzw’s, stichtingen en andere vergelijkbare juridische constructies moeten in dit register kenbaar maken wie de Ultimate Beneficial Owner, kortweg UBO of in het Nederlands de uiteindelijke begunstigden, van de entiteit zijn. Er moet met andere woorden worden aangegeven wie de belangrijkste aandeelhouders zijn of wie de entiteit controleert.

Het UBO-register zal kunnen geraadpleegd worden door de overheid, inclusief de Federale Overheidsdienst Financiën die hierdoor een juiste belastingheffing zal kunnen plegen. Maar ook adviseurs zoals boekhouders, accountants, notarissen, banken, advocaten zullen in het licht van de antiwitwaswetgeving toegang hebben.

Mits betaling van een nog vast te leggen vergoeding zal daarenboven ook de burger, zij het een weliswaar beperkte consultatie van het platform kunnen doen.

Initieel was aan de registratie in het UBO-register een deadline verbonden van 31 maart 2019. Minister van Financiën, Alexander De Croo, besliste evenwel recent om de termijn te verlengen tot en met 30 september 2019.

De betrokkenen kunnen deze klus zelf klaren. Een evidentie is dit echter niet. Heel wat betrokkenen zullen dit verplicht nummer met plezier ‘delegeren’ naar hun wettelijke vertegenwoordigers of gemandateerden.

Kristof Fiers, estate planner bij Sigma Financial Audit

Gepubliceerd door Jean-Marie Bostyn

Related posts