Schenker moet straks langer leven

Schenker moet straks langer leven

Het Vlaams regeerakkoord verhit nu toch al bijna een week de gemoederen. Vooral de afschaffing van de woonbonus is voor velen een doorn in het oog. Maar er schuilen nog andere addertjes onder het gras. Zo maakt het lijvig document dat het regeerakkoord met zijn 300 bladzijden is geworden ook gewag van de verlenging van de ‘verdachte periode’ van 3 tot 4 jaar bij niet-geregistreerde schenkingen. En dat kan wel eens nare gevolgen met zich meebrengen en leiden tot onredelijke situaties, stelt Kristof Fiers, estate planner bij Sigma Financial Audit. Hij licht dit graag toe.

Van drie naar vier jaar

“Schenkingen en handgiften behoren sinds mensenheugenis tot het gamma van oplossingen om aan successieplanning te doen. Laat men de roerende schenking registreren en betaalt men een schenkbelasting van 3 of 7%, dan is de vrijstelling van successierechten er onmiddellijk. Verzaakt men echter aan de registratie dan is er pas vrijstelling van erfbelasting als de schenker ten vroegste drie jaar na de schenking komt te overlijden” zegt Kristof Fiers. “Het is zonneklaar dat in het verleden meestal voor deze laatste piste is geopteerd. Niet zelden was het afsluiten van een overlijdensverzekering voor een periode van 3 jaar en voor een bedrag gelijk aan de vermeden erfbelasting heel wat goedkoper dan die 3 of 7%”

In een poging om de mensen aan te moedigen te opteren voor de fiscaal voordelige en rechtszekere oplossing van de geregistreerde schenking – zo staat het woordelijk te lezen in het regeerakkoord – wil Jambon I de ‘verdachte periode’ voor niet-geregistreerde schenkingen verlengen van 3 naar 4 jaar. “Langer leven om gratis te geven” stelt Kristof Fiers.

Met terugwerkende kracht ?

“En plus stelt zich de vraag of dit met terugwerkende kracht wordt ingevoerd. Zal deze nieuwe regelgeving ook van toepassing zijn op de roerende schenkingen die nog geen vier jaar geleden gebeurd zijn ?” vraagt de estate planner zich af. “Veronderstel een niet-geregistreerde schenking genoten in september 2016. Wanneer de schenker overmorgen komt te overlijden, meer dan drie jaar na de schenking, is hierop geen erfbelasting meer verschuldigd. Maar wat als dit overlijden zich in maart 2020, na de in-voege-treding van de nieuwe wetgeving, zal voordoen ? Zullen er dan alsnog successierechten verschuldigd zijn ? Doet men er dan best aan de overlijdensdekking zo spoedig mogelijk met een jaar te verlengen ? En aan welke voorwaarden zal een verzekeraar bereid zijn dit te willen doen ? Tegen welke prijs ? En mits nieuwe medische aanvaarding ?” maakt Kristof Fiers terechte bemerkingen.

Gepubliceerd door Jean-Marie Bostyn

Related posts