Raad van State vernietigt standpunt Vlabel inzake de gesplitste aankoop

Raad van State vernietigt standpunt Vlabel inzake de gesplitste aankoop

De gesplitste aankoop ‘vruchtgebruik-naakte eigendom’ van een woning is sinds jaar en dag een favoriet vehikel van financieel adviseurs om fiscaal vriendelijk aan vermogensplanning te doen. De Vlaamse belastingdienst zag dit me lede ogen, trachtte hieraan paal en perk te stellen, maar wordt nu door de Raad van State terug gefloten.

schenking onroerend goed

Wanneer de ouders het vruchtgebruik van een woning kopen en de kinderen de blote eigendom met gelden verkregen uit een voorafgaande schenking van de ouders, vermoedt de fiscus dat de ouders de volledige aankoopprijs hebben betaald. Bij overlijden van de ouders wordt dan ook erfbelasting berekend op de waarde van de woning in volle eigendom. Alleen wanneer kan bewezen worden dat de gesplitste aankoop geen bedekte bevoordeling is ziet de fiscale administratie hiervan af. Dit tegenbewijs kan op twee manieren geleverd worden. Ofwel is er reeds schenkbelasting op de schenking betaald ofwel kan aangetoond worden dat de begiftigde vrij over de gelden heeft kunnen beschikken. Deze voorwaarden werden door Vlabel , de Vlaamse belastingsdienst, ook opgelegd voor de schenking van een effectenportefeuille of aandelen met voorbehoud van vruchtgebruik, wat meteen het einde inluidde van deze schenkingen via Nederlandse notaris.

De voorafgaande schenking bij de gesplitste aankoop dient niet langer geregistreerd te worden om latere erfbelasting te vermijden.

Het arrest van de Raad van State van 12 juni stelt dat de bijkomende verplichting om schenkbelasting te betalen op het geschonken bedrag niet kan worden opgelegd door Vlabel. Enkel de wetgevende macht mag namelijk belastingen heffen, terwijl Vlabel een uitvoerende macht is. Als gevolg hiervan schrapte de Raad van State de standpunten van Vlabel omtrent de gesplitste inschrijving/aankoop.

Dit betekent dat de schenking van effecten of aandelen met voorbehoud van vruchtgebruik opnieuw kan plaatsvinden voor de Nederlandse notaris & dat de voorafgaande schenking bij de gesplitste aankoop niet geregistreerd dient te worden om latere erfbelasting te ontwijken.

Een overwinning voor de burger, maar voor hoe lang?

De wetgever reageerde alvast door een amendement in het parlement in te dienen met het voorstel om het tegenbewijs slechts te aanvaarden mits de betaling van schenkbelasting op de geschonken gelden.

Omega Financial Advice houdt u op de hoogte.

Gepubliceerd door Jean-Marie Bostyn

Related posts