Nieuwe mogelijkheden pensioenopbouw voor zelfstandigen

Nieuwe mogelijkheden pensioenopbouw voor zelfstandigen

Bijna vier jaar nadat er in het regeerakkoord van Charles Michel I voor het eerst sprake was van nieuwe mogelijkheden voor zelfstandigen om aan pensioenopbouw te doen is einde maart eindelijk het Koninklijk Besluit in het Belgisch Staatsblad verschenen. Vanaf 01 juli kan de Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen nu definitief van start gaan.

pensioenopbouw zelfstandigen mogelijkheden

Dat de Belgische pensioenpijlers in volle beweging zijn is een understatement. Er is de laatste jaren, onder impuls van minister Daniël Bacquelain, zowel in de eerste, tweede als derde pijler aardig wat gesleuteld. 

Zo werd eind vorig jaar het duaal pensioensparen gelanceerd. Vanaf dit jaar kan de Belgische belastingplichtige er voor kiezen om zijn jaarlijkse bijdrage pensioensparen op te trekken tot maximaal 1.230 euro. Keerzijde van de medaille is dan wel dat hij zich hier moet tevreden stellen met een fiscaal voordeel van 25%. Wie tot 940 euro stort geniet dan wel nog de sinds jaar en dag gekende fiscale incentive van 30%.

Om ook de zelfstandigen niet-bedrijfsleiders, de éénmanszaken zonder vennootschap, de mogelijkheid te bieden een volwaardig aanvullend pensioen op te bouwen, werd de pensioenovereenkomst voor zelfstandigen, kortweg de POZ, boven de doopvont gehouden. Voor die zelfstandigen bleven de poorten van de individuele pensioentoezegging, het walhalla van de pensioenoplossingen, immers gesloten en beperkten de mogelijkheden tot fiscaal voordelige opbouw van pensioenvermogen zich tot het eerder vermelde pensioensparen en het vrij aanvullend pensioen.

Gepubliceerd door Jean-Marie Bostyn

Related posts