De Luxemburgse beleggingsverzekering in je belastingaangifte vermelden

De Luxemburgse beleggingsverzekering in je belastingaangifte vermelden

Sinds 2013 moeten alle Belgen in hun personenbelastingaangifte aangeven of ze een levensverzekering hebben in het buitenland. Je bekent hier helemaal geen schuld mee want het is niet strafbaar of fout om een dergelijke overeenkomst af te sluiten.  Maar je moet dit als verzekeringsnemer dus wel melden op je belastingaangifte. Alleen de vermelding van de namen van de verzekeringsnemers en het land waar dit contract loopt volstaat; er moeten geen bedragen worden aangegeven.

Sinds een aantal jaar worden deze gegevens wel gekoppeld aan de gegevens die de Luxemburgse fiscus over de lopende contracten in Luxemburg op naam van Belgische onderdanen doorgeeft aan de Belgische fiscus. Vandaar dat recent een aantal Belgen die vergeten waren dit in hun aangifte personenbelasting aan te duiden hierover een vraag gekregen hebben.

De aangifte voor inkomstenjaar 2020 – aangiftejaar 2021 dient te gebeuren in Vak 13 op pagina 13 rubriek B van de aangifte:

Related posts