Is uw pensioensparen straks nog fiscaal aftrekbaar ?

Is uw pensioensparen straks nog fiscaal aftrekbaar ?

Pensioensparen is populairder dan ooit. Maar liefst twee derden van de werkende bevolking doet er aan mee en zullen dit jaar tot 980 euro sparen, bedrag waarop ze 30% fiscaal voordeel genieten. Reeds bij de lancering van het pensioensparen – nu al meer dan dertig jaar terug – werden een aantal voorwaarden gedefinieerd omdat de stortingen in aanmerking zouden komen voor belastingvermindering in de personenbelasting.

pensioensparen nog fiscaal aftrekbaar

Beleggingsvereisten

Die voorwaarden behelzen vooral contractvoorwaarden. Er is onder meer een minimum looptijd van tien jaar en je mag niet zomaar iemand aanduiden als begunstigde bij overlijden.

Maar er zijn ook beleggingsvereisten, voorwaarden voor de onderliggende activa. Zo mag ten hoogste 20% van de beleggingen van een pensioenspaarfonds in een andere munt dan de euro uitgedrukt zijn en mag ten hoogste 75% van de activa in aandelen belegd worden. In september 2010 bevestigde FOD Financiën nog aan een verzekeringsmaatschappij dat deze beleggingsvereisten dienen beoordeeld te worden op de totaliteit van de activa van alle pensioenspaarverzekeringen onder het beheer van die verzekeringsmaatschappij en niet fonds per fonds.

Donkere wolken boven het tak23-pensioensparen ?

Recent en naar aanleiding van een toenemend aanbod tak23-fondsen die de Belgische verzekeraars in pensioensparen aanbieden, werd deze vraag – weliswaar door een andere verzekeraar – opnieuw aan FOD Financiën voorgelegd. Niet zelden krijgt men echter met de jaren nieuwe en andere inzichten en tot eenieders verbazing staan deze van vandaag haaks op deze van 2010.

Populaire tak23-fondsen zoals Carmignac Patrimoine, Ethna Aktiv of Multiple Opportunities van Flossbach von Storch beantwoorden luidens FOD Financiën niet aan de bepalingen van de wetgeving inzake het pensioensparen en de verzekeraar vraagt dan ook de betrokken klanten om de beleggingsregels aan te passen ; deze fondsen in te ruilen voor fondsen die wel stroken met de vereisten.

Wie weigert in te gaan op deze vraag zal voor de premies, gestort vanaf 2020, geen fiscaal attest meer ontvangen. De premies zullen dan geen recht meer geven op de belastingvermindering maar zullen toch belast worden : geen voordeel, alleen nog nadeel.

Beantwoordt mijn pensioensparen aan de voorwaarden ?

 

Gepubliceerd door Jean-Marie Bostyn

Related posts