Duo-legaten ten grave gedragen ?

Duo-legaten ten grave gedragen ?

duolegatenHet Vlaams regeerakkoord meldde een wijziging van de regeling rond het duolegaat. Het zuiver altruïstisch element zou hersteld worden en versterkt worden met een tariefverlaging. De begrotingscijfers die vandaag dan toch werden vrijgegeven doen anders vermoeden.

De nieuwstijdingen waren goed : er werd een tariefverlaging verwacht wanneer men testamentair een goed doel betrekt in de successieplanning. Uit de Vlaamse begrotingscijfers blijkt nu echter dat vanaf aanslagjaar 2021 duolegaten worden stopgezet. De tariefverlaging zou enkel betrekking hebben op schenkingen aan goede doelen en dus niet (zoals vermeld in het regeerakkoord) op legaten.
Kristof Fiers Sigma Financial Audit

“In de praktijk zien we dat duolegaten vaak voorkomen bij kinderloze alleenstaanden met enkel familie in de zijlijn (broers/zussen, neven/nichten, ooms/tantes). Het voordeel van het duolegaat bestaat juist in het feit dat men tijdens het leven vrij over het opgebouwde vermogen kan blijven beschikken” stelt Kristof Fiers, estate planner bij Sigma Financial Audit. “Men hoeft zich dus niet te verarmen tijdens het leven, terwijl het duolegaat bij overlijden de familieleden zoveel mogelijk nalaat, met zo weinig mogelijk daaraan gekoppelde lasten. Daarbovenop wordt een deel van de nalatenschap toegekend aan een goed doel.”

“Schenkingen tijdens het leven zijn bijgevolg meestal niet aan de orde tussen verre familieleden. De techniek van het duolegaat bood een oplossing waarbij het goed doel telkens een deel van de koek kreeg.  Het Vlaams regeerakkoord blijkt dus niet enkel zorgen te baren aan de jonge generatie die een gezinswoning wenst aan te kopen. Ook de goede doelen delen in de malaise” besluit Kristof Fiers.

Gepubliceerd door Jean-Marie Bostyn

Related posts