De vergeten fiscale voordelen van de Pensioen Overeenkomst voor Zelfstandigen

De vergeten fiscale voordelen van de Pensioen Overeenkomst voor Zelfstandigen

POZ fiscale voordelenDrie jaar terug hield de wetgever een nieuwe oplossing voor het opbouwen van aanvullend pensioen boven de doopvont. De Pensioen-overeenkomst voor Zelfstandigen was geboren. Met de POZ krijgt de zelfstandige die zijn activiteit niet in een vennootschap heeft ondergebracht de mogelijkheid om naast het VAPZ  nog meer en op fiscaal vriendelijke manier pensioenkapitaal op te bouwen.

Het werd al langer als een ‘discriminatie’ beschouwd dat zelfstandige bedrijfsleiders met gelden van hun vennootschap in een Individuele Pensioen Toezegging, een IPT, een bijzonder mooi appeltje voor de dorst konden bijeen sparen. Eind 2017 werd dit ‘onrecht’ uit de wereld geholpen. Sindsdien kan ook een zelfstandige ondernemer in éénmanszaak de pensioenkloof verder fiscaalvriendelijk verkleinen.

Fiscaal voordeel en belastingen

Net zoals dit voor de IPT-overeenkomsten van de bedrijfsleiders geldt, is ook de maximale storting voor de POZ-contracten gekoppeld aan de 80%-regel. Het pensioenkapitaal dat men mag bijeen sparen is in grote mate afhankelijk van het beroepsinkomen en de loopbaan. Waar voor de bedrijfsleiders steeds rekening wordt gehouden met de bruto bezoldiging van het jaar zelf, werkt men in de 80%-regel van de POZ-overeenkomst met het gemiddelde ‘gecorrigeerde’ inkomen van de voorbije drie jaren. Voor de POZ-overeenkomst worden daarenboven alle voor 2018 gepresteerde jaren uit de loopbaanbreuk geweerd. Een storting voor de befaamde backservice stelt in een POZ dan ook zelden iets voor.

Maar een belastingbetalende Belg spaart graag voor zijn pensioen. Zeker als daar fiscale voordelen zijn aan verbonden. Men geniet een belastingvermindering van 30% op de in de POZ-overeenkomst gedane storting. Wanneer het wettelijk pensioen wordt opgenomen en het POZ-kapitaal uitgekeerd, komt vadertje staat langs. De verzekeringsmaatschappij houdt dan 10% belastingen in. Dit na aftrek van de RIZIV- en solidariteitsbijdrage die samen maximaal 5,55% bedragen.

Code 1342/2342

Voor het POZ riep de wetgever twee nieuwe codes op de belastingbrief in het leven : codes 1342/2342 -Bijdragen en premies voor een aanvullend pensioen voor zelfstandigen. Men vindt deze terug op bladzijde 12 van deel 1 van de belastingaangifte. Net boven de codes 1361/2361, deze van het pensioensparen van de derde pijler.

Het ligt voor de hand dat, om het fiscale voordeel te kunnen genieten, het wel een noodzaak is de gedane stortingen in de aangifte aan de personenbelasting op te nemen. En daar kan het dus wel eens mislopen.

Gezien de fiscale administratie er tot op vandaag niet is in geslaagd een modelattest voor de POZ-stortingen af te leveren gebeurt het dat het POZ-gebeuren door de mazen van de fiscale aangifte glipt. De codes 1342/2342 op de belastingbrief blijven dan leeg. Dat de POZ-spaarder hierdoor de staatskas iets te gul spijst is een aandachtspunt en een werkpunt voor zowel verzekeringsmakelaars als accountants. Zo’n modelattest is er gelukkig wel voor het pensioensparen en het VAPZ.

Expertise

Ook in het nog prille POZ-gebeuren biedt Omega Financial Advice  graag zijn expertise aan. De tweede-pijler-specialisten brengen de 80%-regel in kaart. Men analyseert samen met de fiscale experten van Sigma Financial Audit en uw accountant-boekhouder welke belastingen u dit jaar met een POZ-overeenkomst kan besparen.

Contacteer ons op 09/277.99.00 of mail ons op life@omegafin.be of stuur uw vraag door via de contactpagina op onze website.

 

Jean-Marie Bostyn

Related posts