De vereenvoudigde aangifte : haast en spoed is zelden goed

De vereenvoudigde aangifte : haast en spoed is zelden goed

Krijgt u net zoals 3,2 miljoen andere Belgen een voorstel van vereenvoudigde aangifte personenbelasting in de bus, besteed dan aandacht aan onderstaande nieuwe addertjes en voorkom een onjuiste aangifte of een te hoge belasting.

vereenvoudigde aangifte

Sinds dit jaar dient u in Vak XIV, nieuwe rubriek E (code 1072 / 2072) aan te geven of u in 2018 titularis was van meer dan één effectenrekening. Aangezien deze informatie niet automatisch door de banken wordt doorgegeven aan de fiscus, dient u het voorstel van vereenvoudigde aangifte te corrigeren indien van toepassing. Vergeet u dit te melden, dan heeft u een onjuiste aangifte en een eventuele sanctie tot gevolg.

Een tweede nieuwigheid waarover de fiscus geen informatie heeft, is de in 2018 ingevoerde vrijstelling in de personenbelasting voor de eerste schijf van 640 euro (800 euro in 2019) ontvangen dividenden. Bij de uitbetaling van het dividend wordt de roerende voorheffing aan de bron afgehouden. Bijgevolg dient deze gerecupereerd te worden via de aangifte personenbelasting codes 1151 / 2151. Vergeet u de onterecht aangerekende roerende voorheffing terug te vragen, dan betaalt u (maximum) 192 euro per persoon teveel aan belastingen.

Het voorstel op tijd corrigeren is dus de boodschap. U heeft hiervoor tijd tot 28 juni (op papier) of 11 juli (Tax-on-web of boekhouder).

Kristof Fiers, estate planner Sigma Financial Audit

Gepubliceerd door Jean-Marie Bostyn

Related posts