Brengt uitstel van betaling van sociale bijdragen de fiscale aftrekbaarheid van uw VAPZ in het gedrang?

Brengt uitstel van betaling van sociale bijdragen de fiscale aftrekbaarheid van uw VAPZ in het gedrang?

belastingen fiscaal voordeel VAPZZelfstandigen die getroffen worden door de gevolgen van het corona-virus kunnen een schriftelijke aanvraag indienen bij hun sociale kas om de betaling van hun voorlopige sociale bijdragen uit te stellen.

Deze maatregel geldt voor de voorlopige bijdragen van de eerste twee kwartalen van 2020 en voor de regularisatiebijdragen van kwartalen van 2018 die vervallen op 31 maart 2020 en 30 juni 2020.

Dit impliceert dat de bijdrage van het eerste kwartaal 2020 en de regularisatiebijdragen die vervallen op 31 maart 2020 moeten betaald worden voor 31 maart 2021. De bijdrage van het tweede kwartaal 2020 en de regularisatiebijdragen  die vervallen op 30 juni 2020 moeten betaald worden voor 30 juni 2021.

Wat met de fiscale aftrekbaarheid van uw VAPZ-stortingen voor 2020?

Reeds bij de opstart, begin de jaren tachtig, van het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen, kortweg het VAPZ, werd in de wet ingebakken dat de stortingen in deze pensioenformule pas aftrekbaar zijn als er geen achterstand is op de betaling van de bijdrage van het sociaal statuut, de sociale bijdragen dus.

Voor wie het uitstel van betalingen van de sociale bijdragen verkreeg zou dit kunnen betekenen dat de stortingen voor het VAPZ niet aftrekbaar zijn. Of stelt zich dit probleem niet, want mogen we er niet van uit gaan dat wie zijn sociale bijdragen niet kan betalen, ook geen betalingen voor het VAPZ kan verrichten? En wat dan voor wie al VAPZ-stortingen deed voor het begin van de corona-crisis en pas daarna het financieel wat moeilijker kreeg en uitstel van betaling van sociale bijdragen bekwam?

Assuralia, de beroepsvereniging van de verzekeringsondernemingen, is zich bewust van deze onzekerheid en heeft deze problematiek aan de wetgever voorgelegd. Ze wachten al effen op een antwoord.

Omega Financial Advice volgt dit op en houdt u verder op de hoogte.

 

Related posts