Beleggen na de corona-crash

Beleggen na de corona-crash

Wat kunnen beleggers nog verwachten van 2020?

Het is de vraag van 1 miljoen ….  De toekomst van de financiële markten voorspellen is nog nooit eenvoudig geweest maar vandaag is dat wel bijzonder moeilijk geworden. Het tempo van de verspreiding van het Covid19-virus is fors gedaald in de meeste Europese en Aziatische landen.  De economie herneemt nu een groot aantal maatregelen versoepeld werden. Bedrijven starten opnieuw op, handelszaken openen en er wordt opnieuw gesproken over reizen, zij het dichtbij.

Steunmaatregelen nemen niet alle twijfels weg

De overheden en centrale banken lanceren het ene pakket maatregelen na het andere om de economische motor te ondersteunen en een grote depressie te vermijden.  De economieën van de geïndustrialiseerde en opkomende landen zullen veel tijd nodig hebben om te herstellen van de Covid-19 crisis. De economische groeicijfers voor 2020 worden verwacht in negatief territorium te gaan en dit zowel in Europa, de Verenigde Staten als de opkomende landen.

Als de aangekondigde vooruitzichten voor 2021 beter zijn, zal het herstel dan voldoende zijn om 2020 te vergeten? Van waar komt de economische groei na Covid? Wat zijn de trends die in de toekomst groei zullen genereren? Hoe zullen de overheden hun schulden terugbetalen ? Veel vragen ….

Grote volatiliteit biedt kansen

De grote volatiliteit op de financiële markten biedt echter kansen voor aandelenbeleggers. Maar de keuze van de juiste aandelen is op vandaag nog nooit zo belangrijk geweest.  Kwaliteitsbedrijven met een sterke buffer houden stand en staan in veel gevallen op vandaag terug op het niveau van januari 2020. Terwijl de beurskoers van een heel aantal andere bedrijven nog steeds op -25% of zelfs op -50% staan sinds begin dit jaar. Het herstel dat we de jongste weken gezien hebben was dus geen herstel van de volledige markt maar vooral van een aantal bedrijven en sectoren.

We stellen op vandaag vast dat sommige beheerders van aandelenportefeuilles erin slagen om een positief rendement neer te zetten dit jaar, terwijl andere nog op -20% staan..

Aandelen genieten de voorkeur maar voorzichtigheid is geboden

Voor de komende maanden mogen we een hobbelig parcours verwachten. De bedrijfscijfers zullen negatief zijn. Komt daar nog de verwachte tweede golf van Corona bij dan kunnen de beurzen zeker nog verder dalen. De rentevoeten blijven zeer laag, en liggen een stuk onder het inflatieniveau met een verlies van koopkracht tot gevolg. Kiezen voor vastrentende beleggingen en cash levert zeker een negatief resultaat op.  Daarom blijven aandelen te verkiezen maar steeds voorzichtig. De keuze moet risicobewust gebeuren met de juiste selectie van stabiele bedrijfsmodellen en sterke balansen. De economische cijfers van de volgende kwartalen zullen slecht zijn, en een verdere onzekerheid en volatiele beurzen veroorzaken.

Naast de juiste selectie zal ook de opvolging en actief beheer belangrijk zijn. Komt er een tweede virusgolf? Hoe reageren de grote economische en politieke blokken in de wereld?  En vooral wat mogen we van de consument verwachten? Opent hij opnieuw zijn portefeuille en haalt hij zo een groot deel van de achterstand inzake consumptie in of zal de onzekerheid hem verleiden om zijn cash nog wat verder aan te houden.

 

Joost Bossier

Joost Bossier, expert roerende waarden Omega Financial Advice

Related posts