VRIJ AANVULLEND PENSIOEN VOOR ZELFSTANDIGEN

Hoe berekenen we uw bijdrage voor het VAPZ?We berekenen uw VAPZ-bijdrage op basis van uw referte-inkomen

  • Bent u een starter - in de eerste drie volledige kalenderjaren van uw zelfstandige activiteit - dan is dit referte-inkomen het wettelijk minimum (16.861,46 euro) of de inkomsten die u geschat heeft voor dit jaar.
  • Bent u een gevestigde zelfstandige - langer dan drie volledige kalenderjaren zelfstandige - dan baseren wij ons op het laatste gekende definitieve netto belastbaar beroepsinkomen; dit van 2021.

In beide gevallen vindt u dit inkomen terug op het vervaldagbericht voor uw sociale bijdragen van het eerste kwartaal van 2024.

Afhankelijk van de sociale kas waarbij u bent aangesloten wordt dit referte-inkomen op het vervaldagbericht vermeld als:

  • Geïndexeerd jaarinkomen (Xerius)
  • Berekeningsbasis (Acerta, Xerius, Steunt Elkander)
  • Geïndexeerde inkomen (Partena)
  • Geherwaardeerd inkomen (Liantis)
  • Netto beroepsinkomen (Incozina)

het is dit bedrag dat u in onze tool mag inbrengen.


Bent u zelfstandige in bijberoep en is het inkomen waarop uw sociale bijdragen worden berekend lager dan 16.861,46 euro, dan sluiten de poorten van het VAPZ zich voor u. U hoeft het referte-inkomen dan niet in te geven.

  1. Inloggen
  2. referte-inkomen
  3. Bevestiging

Welkom op ons VAPZ-platform.


Met dit platform berekenen we uw maximale VAPZ-bijdrage voor 2024 en communiceren we dit resultaat met de verzekeringsmaatschappij waarbij uw actieve VAPZ-overeenkomst loopt.

Noteer alvast de persoonlijke inlogcodes die we u via mail lieten geworden. Deze codes zijn nodig om toegang te krijgen tot de tool.

Lees graag ook de tekst hiernaast 'Hoe berekenen we uw bijdrage voor het VAPZ?'. Hierin staat waar u het 'referte-inkomen' waarover wij dienen te beschikken kan terugvinden.


Klik daarna op 'beginnen' en laat ons u ontzorgen.

Maak vandaag jouw afspraak voor een vrijblijvend gesprek!

Bel +32 (0)9 277 99 00 of