• 1. Inventarisatie
  • 2. Oriëntatiegesprekken
  • 3. Opstellen routeplan
  • 4. Toelichting en begeleiding routeplan
  • 5. Nazorg
  • Sigma financial audit
  • MyFaro

Werkwijze

Werkwijze

Omega Financial Advice maakt er een erezaak van uw soms complexe financiële vragen om te zetten naar begrijpelijke oplossingen. Praten en luisteren naar elkaar is net daarom een absolute noodzaak.

Wij maken graag tijd voor u en onze samenwerking loopt volgens een vijf-stappen-plan, gaande van een diep doorgedreven inventarisatie naar een nazorg op uw maat en volgens uw wensen. We worden hierin bijgestaan door ons studiecentrum, Sigma financial audit.

1. Inventarisatie

Inventaris

Teneinde een adequaat routeplan en correcte adviezen inzake financiële planning te kunnen opstellen wordt u verzocht om ons een duidelijk beeld te geven over uw financiële gegevens. Dit betekent dat we graag over de detail beschikken van al uw roerende, maar ook onroerende bezittingen alsook de onderschreven levensverzekeringsovereenkomsten. Daarnaast en niet in het minst is ook een correct zicht op uw persoonlijke gegevens (huwelijkscontract, kinderen, nieuw samengesteld gezin, ...) onontbeerlijk.

2. Oriëntatiegesprekken

Compass

Bij de ophaling en bespreking van de documenten, nodig voor de inventarisatie, bespreekt onze planner uw wensen en levensdoelen en brengen we prioriteiten aan. Hoe beter en duidelijker u deze formuleert, hoe sterker en gedetailleerder ons routeplan zal zijn.

U wordt hierin wel geholpen. U krijgt een vragenlijst waarop u een aantal specifieke vragen over uzelf en uw verwachtingen dient te beantwoorden.

3. Opstellen routeplan

Opstellen Routeplan

Op basis van de aangeleverde documenten en rekening houdend met de door u gestelde prioriteiten maakt de estate planner van Sigma Financial Audit, zusterbedrijf van Omega Financial Advice, in samenspraak met uw planner, een analyse van uw vermogen en stelt hij het routeplan op.

Hierbij wordt naast de benodigde vermogensopbouw ook gekeken naar de risico’s bij overlijden en arbeidsongeschiktheid.

Het routeplan wordt uw persoonlijk financieel plan.

4. Toelichting en begeleiding routeplan

Opstellen Routeplan

Tijdens een aantal afspraken licht uw planner, al dan niet vergezeld door de estate planner of een expert van het bedrijf, uw persoonlijk financieel plan toe. Indien gewenst begeleiden we u ook bij het opstarten, bemiddelen en opvolgen van de besproken oplossingen.

5. Nazorg

Nazorg

Om er zorg voor te dragen dat uw financiële beslissingen van vandaag blijven overeenstemmen met uw werkelijke wensen en levensdoelen van morgen ; om samen met u te kunnen evalueren of de gekozen oplossingen in de juiste richting, uw doelstellingen, evolueren, bieden we u ook ‘nazorg’ aan, volgens een afgesproken periodiciteit die u vrij bepaalt, en lopen we, indien nodig samen weer het routeplan door.

Sigma financial audit

Afbeelding3

De studiedienst van Sigma financial audit giet de gegevens, bekomen bij de inventarisatie, in een transparante studie en vertaalt de resultaten van deze analyse in concrete adviezen, het routeplan.

Een goede opvolging en een onafhankelijke begeleiding bij het uitvoeren van het routeplan, in samenspraak met de financial planner van Omega Financial Advice, zijn dan ook twee kerntaken van Sigma financial audit.

Sigma financial audit volgt daarvoor van nabij wetswijzigingen inzake erfrecht, vennootschapsbelasting, huwelijksrecht, ... en stuurt het routeplan bij waar nodig.

MyFaro

Myfaro

Ze schieten als paddestoelen uit de grond ; de app's van banken en verzekeraars, die u een overzicht bieden van de rekeningen of verzekeringen bij hen afgesloten. Ze kenmerken zich niet zelden door een attractief design en goede gebruiksvriendelijkheid. Hun grootste minpunt ligt hem echter in de beperktheid van hun scoop. U vindt er alleen terug wat u bij hen afsloot ; een totaalbeeld van uw vermogen krijgt u er niet, tenzij u alle eieren in dezelfde mand zou gelegd hebben.

Met MyFaro, een webbased softwaretool, verhelpen wij hieraan. MyFaro biedt u een globaal beeld en inzicht op uw financiële situatie, en dit over de grenzen van de financiële instellingen of verzekeringsmaatschappijen heen. Het is vertrekkende van dit totaalbeeld, en rekeninghoudend met uw wensen en verwachtingen, dat onze experten en advisors een plan voor uw toekomst opstellen. MyFaro laat toe uw financiële situtatie continu te monitoren waardoor wij van Omega Financial Advice steeds in staat zijn dit plan bij te sturen.