• Onafhankelijk
  • Maatwerk
  • Expertise
  • Globale aanpak
  • Altijd beschikbaar
  • Omegafin team
  • Hoe wij informeren

Over ons

Wie is Omega Financial Advice en waarvoor staan we?

Logo Xls

Begin oktober 2017 werd OMEGA Financial Advice boven de doopvont gehouden. Tien, door vijf waarden gedreven collega's halen het beste uit zich naar boven om met drie bouwstenen één doelstelling na te streven : de financiële gemoedsrust van de klanten. Niet toevallig is elke letter van OMEGA de eerste letter van een waarde, een engagement waarvoor ons bedrijf staat.

Onafhankelijke

De O is de O van onafhankelijk.

Onafhankelijk

Onafhankelijk staat voor vrij, zelfstandig, door niets bepaald of geregeld. En die onafhankelijkheid draagt Omega Financial Advice hoog in het vaandel. Er is geen externe kapitaalsinbreng. Zes partners, één voor één medewerkers van Omega Financial Advice, hebben het noodzakelijke startkapitaal bij elkaar gebracht. Er zijn geen participaties van verzekeraars of andere financiële instellingen. Wij hangen alleen van onze klanten en hun behoeften af en voor deze laatste trachten wij steeds, in alle onafhankelijkheid, de juiste oplossingen te zoeken.

Maatwerk

De M staat voor maatwerk.

Maatwerk

Maatwerk vereist precisie en flexibiliteit vereist en dat gaat inderdaad ook op voor financiële planning. Verwachtingen en behoeften, gezinssituatie, het beroepsinkomen, de spaarcapaciteit, het reeds opgebouwd vermogen, … elk van deze elementen kan verschillen, van klant tot klant. Een passe-partout-oplossing bestaat in deze niet. Het uitgetekende pad naar het doel, de voorgestelde oplossing kan dan ook van klant tot klant verschillen.

Expertise

De E is expertise, maar evengoed ervaring.

Expertise

Omega Financial Advice telt negen gedreven medewerkers, die samen 150 jaar ervaring in de financiële sector hebben verzameld. In die jaren werd een niet te miskennen en complementaire expertise opgebouwd ; expertise in financiële planning in het algemeen, roerende waarden en pensioenverzekeringen in het bijzonder. We zijn ervan overtuigd dat expertise zowel als ervaring niet te miskennen factoren zijn in onze métier en we hiermee het verschil maken.

Globale aanpak

G is goed voor globale aanpak.

Globale Aanpak

Niet zelden wordt 'globaal' gedefinieerd als ‘ruw geschat’ en dat is het helemaal niet, want ons maatwerk vergt precisie. Het world-wide-web heeft het wel bij het rechte eind wanneer 'globaal' als ‘over het geheel genomen’ wordt omschreven. Onze vermogensstudies kunnen dan wel over deelaspecten van het vermogen gaan. Ervaring heeft ons geleerd dat men door ‘het geheel’ te beschouwen en te analyseren tot de beste adviezen en oplossingen komt.

Altijd beschikbaar

De A tenslotte staat garant voor altijd beschikbaar.

Fietsend Koppel

'Altijd beschikbaar' impliceert niet onmiddellijk dat wij u zomaar komen vergezellen op de zondagmorgenkoffie. Neen, wij willen en zullen er voor u zijn op alle belangrijke momenten, bij alle belangrijke beslissingen in het leven ; van begin tot einde. Niet toevallig is omega de laatste letter uit het Griekse alfabet.

Omegafin team

9 enthousiaste en gedreven medewerkers, samen goed voor meer dan 150 jaren ervaring in de bank- en verzekeringssector, werken aan één doelstelling : de financiële gemoedsrust van onze klanten

Geert Mertens

Geert Mertens

Partner-Advisor - 0479 92 35 09

Bekijk LinkedIn-profiel
Luc Deschamps

Luc Deschamps

Operations Manager - 09 277 99 01

Bekijk LinkedIn-profiel
Sharon Colpaert

Sharon Colpaert

Client Relationship Officer - 09 277 99 00

Bekijk LinkedIn-profiel
Kristof Fiers

Kristof Fiers

Estate Planner - 09 277 99 04

Bekijk LinkedIn-profiel
Ingmar Vanhassel

Ingmar Vanhassel

Partner-Advisor - 0472 34 49 66

Bekijk LinkedIn-profiel
Kristoff De Wint

Kristoff De Wint

Partner-Advisor - 0499 527 841

Bekijk LinkedIn-profiel
Jan Hendrickx

Jan Hendrickx

Bestuurder-Advisor - 0479 65 11 89

Bekijk LinkedIn-profiel
Jean-Marie Bostyn

Jean-Marie Bostyn

Bestuurder-expert Life & Pension - 0477 31 79 72

Bekijk LinkedIn-profiel
Joost Bossier

Joost Bossier

Bestuurder-expert roerende waarden - 0476 93 44 45

Bekijk LinkedIn-profiel

Hoe wij informeren

Eén van de belangrijkste, meest inspirerende missies van Omega Financial Advice is informeren. We beschouwen het als onze plicht op regelmatige basis met onze klanten te communiceren over evoluties en opportuniteiten op het pad naar hun financiële gemoedsrust.

Event

Maar er is meer. We willen onze klanten ook op geregelde tijdstippen 'financiële opvoeding' laten genieten zodat ze met kennis van zake beslissingen nemen. Onze causerie 'Omegafin informeert' is er evenwel niet alleen voor onze klanten.

Iedereen die de onafhankelijke visie en de expertise van een nieuwe, maar toch ervaren speler in de wereld van het financieel advies wil horen is van harte welkom, want het is een basisrecht goed geïnformeerd te worden.

Wenst u een vrijblijvend gesprek?

Tijdens een vrijblijvend en kosteloos kennismakingsgesprek wij wat voor u kunnen betekenen.

Wij organiseren events

We ontmoeten je graag op een van onze events.