vermogen-opbouwen

Vermogen opbouwen

Niets is onmogelijk. Ook u kan vermogen opbouwen. We gaan voor u op zoek naar oplossingen die het beste aansluiten bij wie u bent, bij uw verwachtingen en objectieven.

istock-504747110-900x505_c4c594e56c15331bcb836e4171a69d58

Het huidige Belgische pensioenstelsel dat zich kenmerkt door drie pijlers, staat sinds jaren in het oog van een storm. Regeringsmaatregelen nopen en verplichten ons tot langer werken. Vanaf 2030 wordt de pensioenleeftijd opgetrokken naar 67 jaar en kan men alleen nog met vervroegd pensioen op 60 jaar als men een loopbaan van maar liefst 44 jaar achter de rug heeft.

Langer werken leidt ternauwernood tot een hogere uitkering. Heel wat Belgen stellen op MyPension, de website van de overheid waar men een indicatie krijgt inzake de grootte van het wettelijk pensioen, vast dat het uitstellen van de pensioendatum amper tot een hogere uitkering leidt.

De realiteit is schrijnend. Het gemiddelde zelfstandigenpensioen van 860 euro, beduidend minder dan de Europese armoededrempel van 1.115 euro (cijfers 2017-alleenstaande), zal voor velen niet volstaan om de levensstandaard aan te houden.

Het bouwen aan een vermogen dat de onvermijdelijke pensioenkloof moet dichten is dan ook een must.

Omega Financial Advice wil u hierin adviseren en begeleiden en biedt u hiervoor graag haar jarenlange ervaring en expertise aan.

Rekening houdend met uw spaarmogelijkheden tekenen wij voor u het ideale pad uit langs de fiscale wegen van de tweede en derde pijler.

Wij maken een analyse van het vermogen dat u reeds opbouwde en toetsen dit af aan uw profiel. Waar nodig geven wij u advies om bij te sturen ; vandaag, maar ook morgen.

Een performante opvolgingstool laat ons toe uw vermogen dagelijks te monitoren en in samenspraak met u aan te passen in functie van uw verwachtingen ; in functie van de bewegingen op de financiële markten.

Wenst u een vrijblijvend gesprek?

Tijdens een vrijblijvend en kosteloos kennismakingsgesprek bespreken wij wat we voor u kunnen betekenen.